36è Concurs BBVA de Dibuix Escolar

Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA CX.

Un any més es convoca el Concurs BBVA de Dibuix Escolar amb l’objectiu d’estimular la creativitat dels escolars en la faceta del dibuix a través de la lectura de sis contes escrits, enguany, per Júlia Prunés Massaguer.

Il·lustració premiada al Concurs BBVA de Dibuix Escolar 2016. Sis contes per aprendre a ser feliços. Aya Chao Hassini. Segon premi. Escola Escola Valeri Serra, Bellpuig.

Bases

Descarregar les Bases en PDF

 1. El concurs queda obert a partir de la difusió d’aquestes bases. Poden concursar-hi els alumnes de primària i d’educació especial de totes les escoles públiques i privades de Catalunya. La participació és col·lectiva i s’ha de canalitzar a través de cada centre docent.
 2. Els participants han de ser alumnes dels cursos d’Educació Primària. El concurs se subdivideix en dues categories: la primera s’adreça als alumnes de 1r, 2n i 3r de Primària, i la segona als alumnes de 4t, 5è i 6è de Primària. Ambdues categories poden optar als premis indicats en el punt 6 d’aquestes bases.

 3. Cada col·legi ha de seleccionar els dibuixos efectuats pels seus alumnes a fi de presentar al concurs un total de 12 il·lustracions (6 per a cada categoria, un per a cadascun dels contes seleccionats). Aquestes 12 il·lustracions han de ser de diferents autors i no s’admet més d’un dibuix per alumne.
 4. Els dibuixos poden presentar-se en un o diversos colors indistintament. No s’hi poden incloure ni textos ni paraules. La mida serà de 18,5 x 18,5 cm, segons el full normalitzat per fer els dibuixos, que cal descarregar-lo del web de la FACC www.fcaixescatalanes.cat. No s’admetran els que no s’ajustin a aquesta norma, i perdran així totes les facultats de participació en el concurs. Cal emplenar totes les dades que es demanen: les del conte, les de l’alumne i les del centre escolar. El centre docent ha de segellar els dibuixos.

 5. Procediment de participació:
  - Les escoles hauran d’haver informat prèviament del seu interès a participar-hi a través del formulari d’inscripció que es troba a www.fcaixescatalanes.cat.

  - Un cop fets i escollits els dibuixos a cada escola, hauran d’omplir el full de participació de l’escola

  - Els col·legis han de lliurar els treballs que presenten al concurs a qualsevol oficina de BBVA o CatalunyaCaixa, o directament per correu postal (millor certificat) a la Fundació Antigues Caixes Catalanes, abans del proper 17 de febrer de 2017.

  Fundació Antigues Caixes Catalanes
  Gràcia 17
  08201 – Sabadell (Barcelona)
  Tema: Concurs BBVA de Dibuix Escolar

  En cas de fer-ho a través d’una oficina, caldrà imprimir dues còpies del full de participació: una per adjuntar-la amb els dibuixos o fulls normalitzats, i l’altra que segellarà l’oficina receptora i que retornarà a l’escola com a comprovant de l’entrega dels dibuixos.

 6. Premis.

  Els dibuixos participants al Concurs opten per a cada categoria i per a cadascun dels contes que s’han d’il·lustrar, un primer, un segon i un tercer premi.

  És a dir, s’atorguen 12 primers, 12 segons i 12 tercers premis; per tant, un total de 36 premis.

  El jurat pot decidir si atorga accèssits als dibuixos presentats pels centres d’educació especial.

 7. Les escoles participants també opten a premi. Aquelles escoles, els alumnes de les quals hagin obtingut un guardó individual, tindran el següent premi:
  • Per 1 o 2 alumnes premiats: 400€
  • Per 3 o 4 alumnes premiats: 600€
  • Per 5 o més alumnes premiats: 800€
  Aquest import serà ingressat en un compte corrent del BBVA CX a nom de l’escola.

 8. S’adjudiquen tots els premis citats en aquestes bases i cap premi no es pot declarar desert.
 9. L’acte de lliurament dels premis als escolars guanyadors tindrà lloc el dissabte dia 6 de maig de 2017, a les 12 del migdia al Centre Cultural Terrassa
  Els escolars autors dels dibuixos guardonats amb qualsevol dels 36 premis previstos en la base 6a seran obsequiats individualment.
 10. Els dibuixos guanyadors seran presentats al públic en una exposició al vestíbul del Centre Cultural Terrassa (Rambla d’Ègara, 340 de Terrassa), entre els dies 6 i 10 de maig. Tots els dibuixos presentats podran ser exposats en d’altres equipaments de BBVA o suports de comunicació o publicitat del concurs.
 11. Els dibuixos premiats serveixen per il·lustrar l’edició del recull de contes que edita la FACC. I es fa amb la indicació expressa de nom i edat de l’autor, centre docent al qual pertany i premi obtingut en el concurs.
 12. Integren el jurat:
  • un representant de la Fundació Escola Municipal d’Arts i Oficis d’Olesa de Montserrat.
  • un representant de l’Escola d’Art d’Olot.
  • un representant de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.
  • un representant de l’Escola Municipal d’Art de Terrassa.
  • un representant d'Editorial Mediterrània
  • un representant de la Fundació Antigues Caixes Catalanes i/o BBVA CX.
 13. El veredicte del jurat és inapel·lable, i el sol fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.
 14. Qualsevol incidència no prevista per les bases ha de ser resolta per la FACC, d’acord amb el jurat.

Sabadell, octubre de 2016

 

En compliment d´allò previst en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament, el CENTRE ESCOLAR PARTICIPANT afirma haver obtingut el consentiment inequívoc per part dels representants legals dels menors d´edat per al tractament de les dades de caràcter personal, així com per poder exhibir els dibuixos i el nom i cognoms de llurs autors.

Les dades personals recaptades seran  incorporades en el fitxer titularitat de Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa (CIF nº G65345886), la finalitat del qual, entre d´altres,  és gestionar concursos escolars en col·laboració amb la Fundació Antiga Caixa Manlleu, Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i la Fundació Antiga Caixa Terrassa.

En l´obtenció del consentiment el CENTRE ESCOLAR s´obliga a indicar la finalitat del tractament de les dades de caràcter personal i el fet que la manca de prestació de consentiment comportarà la impossibilitat de participar en el concurs organitzat.

El CENTRE ESCOLAR PARTICIPANT es responsabilitza de qualsevol sanció que sigui imposada com a conseqüència de no haver obtingut el referit consentiment inequívoc, exonerant a Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa de la responsabilitat que es pugui derivar d´aquesta infracció. S´informa als interessats que podran exercitar en qualsevol moment els drets d´accés, rectificació, cancel.lació i oposició que legalment els correspongui, dirigint-se per escrit a l´adreça de la fundació al carrer Gràcia nº 17 de Sabadell.

Tornar a la navegació
Envia'ns un correu
Truca'ns al
93 734 67 36
Visita un dels
equipaments

Tornar al llistat

 

Segueix-nos